comfort-travel-bg.com

София, ул.Черковна №70
+359 (2) 846 8 107; +359 (888) 825 107
+359 (879) 312 107; +359 (897
) 061 616

НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАХТЕ С УСЛОВИЯТА НА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
ТУРОПЕРАТОРЪТ Е ДЛЪЖЕН:
1.1. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ туристическа програма на избраното от него пътуване с ясно обозначени следни параметри:
1.1.1.пакетна цена в лева и курсът, по който е калкулирана тази цена (за пътувания в чужбина); начин на плащане; транспортно средство и неговата категория; начална и крайна дата на пътуването; начален и краен пункт на маршрута на пътуването; местоположение, категория и вид на хотела; брой на нощувките; брой и вид на храненията; информация за включените в програмата екскурзии и посещения на туристически забележителности и музеи; информация за цени на допълнителни мероприятия и екскурзии, невключени в програмата, както и за цените на входните такси за музеите, съобразно всяка програма; минимален брой участници, необходим за осъществяването на конкретната програма, както и срокът за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато този брой не е набран; информация за визовия и паспортен режим, свързани с пътуването, съгласно всяка програма, както и информация за медицинските и санитарни изисквания на съответната страна (когато има такива); наименование на застрахователната компания по чл. 42 от Наредбата за туризъм.
1.2. Да застрахова ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му предостави оригиналната полица по застраховка
“Медицински разходи” при болест и злополука.
1.3. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ сертификат от застраховката по Чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността му като Туроператор при неплатежоспособност и несъстоятелност и свързана с разходите по завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуване.
1.4. Да предостави информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за името на фирмата или на свой представител
в посещаваното място и страна, както и адреса и телефона за контакти. В случай, че това е невъзможно да даде на ПОТРЕБИТЕЛЯ телефонен или факс номер за връзка с Туроператора или туристическия агент.
1.5. Когато по време на пътуването по независещи от Туроператора причини не могат да се
изпълнят част от включените в програмата компоненти, свързани с места за настаняване, ресторанти, фериботи, културно-исторически забележителности и музеи, то Туроператорът предприема всички необходими мерки за изпълнение на програмата без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.6. В случай, че Туроператорът не може да предприеме подходящи мерки по независещи от
негопричини, то той осигурява транспорт на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на отпътуване или възстановява разликата между договорените и действително предоставени туристически услуги.
ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО:
1.7. Да извърши промени по всяка конкретна праграма свързани със:
1.7.1 Промяна на конкретен хотел като запази категорията, съобразно всяка конкретна програма.
1.7.2. Промяна на марката на транспортното средство (за автобусните програми), като запазва категорията и предлаганите услуги за всяка конкретна програма.
1.7.3. Поредността на нощувките и населените места (при автобусните програми), когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места конкретната програма.
1.7.4. Броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-исторически забележителности и музеи, когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно-възстановителни дейности.
1.8. Да променя обявената цена за организирано туристическо пътуване, когато това се дължи на
промяна на: Стойността на транспортни разходи (летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни).
1.8.1. Обменен валутен курс, относим към договора.
1.8.2. Цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване, освен в случаите,
когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цената на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно всяка конкретна програма.
1.8.3. Цената не може да бъде повишена с повече от 5%. В случаите, когато това се налага по
независещи от Туроператора причини се прилагат разпоредбите “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” от настоящия договор.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
2.1. Да се запознае подробно и в детайли с предлаганата програма и общите условия за пътуване.
2.2. Да заплати капаро в размер на 30 % от стойността на услугата и окончателната сума, съобразно конкретната програма и упоменатите в нея и “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” от настоящия договор срокове.
2.3. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за специфични здравословни състояние – заболявания, алкохолизъм, наркомания, степен на инвалидност, непълнолетие, пътуване на дете с един от родителите и др.подобни казуси, които биха могли да окажат влияние върху пътуването и да възпрепятстват изпълнението на програмата. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на собствена преценка дали клиентът да бъде записан или не за даденото пътуване.
2.4. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за всички допълнителни изисквания, услуги и други специфични предпочитания, които не са включени в съответната програма:
по настаняването - етаж, изглед, стаи една до друга, брой легла и т.н.;
по храненето – специфичен режим на хранене, вегетарианство и др., които ще бъдат взети под внимание и удовлетворени в рамките на възможното, но няма да бъдат гарантирани.
2.5. Да спазва митническите и гранични изисквания на съответните законодателства, както и общоприетите норми за поведение в местата за настаняване и посещение.
2.6. Да предостави на Туроператора необходимите документи – валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи свързани с пътуването, както и изискваните декларации за непълнолетни, пътуващи с един родител или сами. Разходите, направени по тези формалности, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.7. Да уведоми Туроператора за очаквани евентуални проблеми по недопускането му от съответните гранични власти, свързани с минали посещения в съответната страна или страните от Шенген.
2.8. Да уведоми писмено Туроператора за решението си в случай на промяна на цената, свързана с Чл. 1.7 и 1.8 от настоящия договор, но не по-късно от 3 работни дни от обявената начална дата на пътуване.
2.9. Да спазва часовете на приетата вече програма и да не нарушава със закъснения ритъма на пътуването. По време на пътуване – в автобуса да не пуши и пие. При неявяването му на определената дата и час на отпътуване от дадено място Туроператорът не носи отговорност за неговото неявяване и не му дължи никакви обезщетения.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
2.10. Да приеме налагащите се промени, свързани с Чл. 1.7 и 1.8 от настоящия договор, като за това се сключва допълнително споразумение.
2.11. Да откаже пътуването в случаите на Чл. 1.7 и 1.8, съгласно “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” на настоящия договор или да запише друго пътуване.
2.12. Да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, като предварително уведоми Туроператора най-малко в 15-дневен срок от началната дата. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с другото лице пред Туроператора или туристическия атент по заплащането на общата цена и разходите по договора, свързани с прехвърлянето съобразно “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” от насдтоящия договор.
2.13. Да уведоми Туроператора или Туристическия агент за неточно изпълнение на договора, свързано с вида и категорията на транспортните средства, местата за настаняване или хранене, непредоставяне на всички услуги по програмата и др. като това може да стане единствено и само по писмен или друг път с техническо средство, което дава възможност уведомлението да бъде възпроизведено на хартиен носител.
2.14. Да предяви иск за обезщетение към Туроператора при условията на “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИИ”. – Чл. 2.8. от настоящия договор.
3. РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ
3.1.Резервации се правят в офиса на “Комфорт-Травел” ЕООД или в упълномощените от нея туристически
агенции. В случаите, когато резервацията е направена в упълномощена туристическа агенция, всички въпроси и проблеми се уреждат чрез нея.
3.2. При подаване на заявка за пътуване в чужбина по автобусна програма или туристически услуги ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да внесе депозит в размер на:
30 % от пълната стойност на заявката при записване;
остатъкът от сумата – 10 дни преди датата на пътуване;
100 % от пълната стойност на заявката, ако тя е подадена 15 или по-малко работни дни, преди датата на отпътуване;
3.3. При пътуване в чужбина по самолетна програма:
50 % депозит при сключване на договора; остатъкът - 20 дни приди датата на пътуването.
3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разликата между капарото и пълната стойност на услугите не по-късно
от 12 дни преди датата на отпътуване.
В случай, че клиентът като страна по договора не плати в договорения размер и срок, пътуването / почивката/, то те се анулират по негова вина без предизвестие и Туроператорът или агенцията не дължи връщане на капарото на основание Чл. 308 от Търговския закон. 15 дни преди пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора или да го преотсъпи на друго лице, без да дължи неустойка и внесеното капаро му се връща.
3.5. Анулации на потвърдена резервация може да се направи лично или писмено от лицето, подало
заявката и подписало Договора, в офиса на Туроператора или Туристическия агент (мястото, където е била направена резервацията). В този случай от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума се удържат следните такси за анулации:
Пътувания в България: От 7 до 3 дни 30 %;
От 3 до 1 дни - 50 %;
По-малко от 24 часа 100 %.

Пътувания в чужбина:
Потребителят може да се откаже от договора и да го преотсъпи на друго лице 15 дни преди пътуването, без да дължи неустойка и внесеният депозит му се възстановява.
3.6 Анулация / промяна се прави лично от КЛИЕНТА, подписал договора и на мястото, където той е подписан при следните условия:
- По автобусните програми:
А) до 30 дни преди пътуването – без неустойки; Б) От 29 до 20 дни - 50 % неустойка от внесения депозит. В) От 19 до 10 дни - изцяло се задържа внесения депозит; Г) От 9 до 5 дни 70 % неустойка от общата цена на организираното пътуване; Д) При по-малко от 5 дни от датата на пътуването – сумата не се възстановява.
- По самолетните програми:
А) до 60 дни преди пътуването – без неустойки; Б) От 59 до 40 календарни дни - 50 % неустойка от внесения депозит. В) От 39 до 20 календарни дни - изцяло се задържа внесения депозит; Г) От 19 до 14 календарни дни 80 % неустойка от общата цена на организираното пътуване; Д) При по-малко от 14 календарни дни от датата на пътуването – сумата не се възстановява.

3.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати екскурзията (почивката) през времетраенето й по свое желание, или му се наложи внезапно завръщане, то всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените и неизползвани услуги.
3.8 В случай, че обстоятелства извън контрола на Туроператора го принудят да анулира
резервация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, то Туроператорът предлага подходяща и приемлива алтернатива. 
3.9.Туроператорът си запазва правото да внесе промени в програмата на пътуването, ако
обстоятелства извън неговия контрол наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория, или промяна в датата на пътуването. Във всеки такъв случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен и ще може да избере следните алтернативи:
А) Да приеме налагащите се изменения;
Б) Да закупи друго пътуване от Туроператора;
В) Да анулира пътуването.
Ако избере “А” и бъде настанен в по-ниска категория, Туроператорът ще възстанови разликата между заплатената и реалната цена.
Ако избере “В” заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума ще бъде възстановена.
3.10. Туроператорът поема отговорност за допуснати недостатъци в качеството на
предоставените услуги, а също и в случаите, когато потвърдените услуги не са предоставени в пълния им размер. Това се урежда съгласно “РЕКЛАМАЦИИ” от настоящия договор.
3.11. Комфорт-Травел не носи отговорност за услуги (екскурзии, транспорт, паркинг, забавления и др.п.), които ПОТРЕБИТЕЛЯТ закупува индивидуално и не чрез наш представител на място в съответния курорт или населено място. Туроператорът не е отговорен също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, гражданско неподчинение природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи, или други обстоятелства, извън нашия контрол (анулиране на полети, промени в разписанието и цените на съответната авиокомпания).
3.12. Комфорт-Травел не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания, поради неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените за отпътуване място и време.
3.13. В случай, че по време на организирано от “Комфорт-Травел” пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на Туроператора, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на съответното виновно лице.


4. РЕКЛАМАЦИИ
4.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представител на Туроператора или на обслужващата фирма за бързото и своевременното им отстраняване. Ако това се окаже невъзможно и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на Туроператора или на обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, подписан от представител на Туроператора, или на обслужващата фирма. При липсата на такъв протокол, “Комфорт-Травел” не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.
4.2. След завръщането си в срок от 3 работни дни ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предостави в писмен вид рекламацията, придружена със съответните фактури и др. документи, доказващи направени допълнителни разходи. Рекламацията се представя лично, или се изпраща по пощата с обратна разписка на Туроператора или Туристическия агент. След съответната проверка, в срок от 30 дни, след постъпването на рекламацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи писменото становище на Туроператора.
4.3. С оглед на това, че сключените договори с потребителите са индивидуални, то и направените ракламации също са само индивидуални. Групови рекламации ще бъдат оставяни без последствие.
4.4. Суми за заявени, но неизползвани услуги, изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се възстановяват без изричното и писмено одобрение на фирмата, предоставяща услугите. 
4.5. Туроператорът обръща внимание, че не може да носи отговорност за откраднати, забравени или загубени предмети по време на пътуването и не се ангажира с тяхното издирване и връщане обратно.
4.6. Туроператорът не е отговорен за категоризацията на хотели, транспортни средства и т.н., която се определя от съответните оторизирани за това органи в България и чужбина.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
(ФОРМАЛНОСТИ)
5.1. Нашите организирани пътувания са единствено с цел туризъм.
5.2. Комфорт-Травел ЕООД оказва съдействие при уреждането на необходимите за съответното пътуване визови и други формалноти. В зависимост от нормативната уредба на някои страни може да се наложи ПОТРЕБИТЕЛЯТ самостоятелно да извърши това. Ние се задължаваме да ви информираме за необходимите във всеки конкретен случай документи. Разходите, свързани с тях са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.3. Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна е задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ние не можем да поемем отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи. При отказ за издаване на виза, капарото и таксата за виза не се възстановяват.
5.4. Туроператорът оказва съдействие и извършва всички необходими действия пред съответното посолство за издаване на виза, но не носи отговорност при отказ от страна на посолството за издаване на такава, както и в случай на отказ за влизане в съответната държава от страна на местните гранични власти при получена входна виза. В такъв случай сумата за платеното пътуване не се възстановява. Транспортните разходи за връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до първоначалния пункт на отпътуване също са за негова сметка.
5.5. Точки 5.2, 5.3 и 5.4 касаят само българските граждани. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е с чуждестранно гражданство (чуждестранен паспорт), то той сам се информира към съответните консулски служби за изисквания и формалности и сам урежда своите документи, отнасящи се до избрано от него пътуване. “Комфорт-Травел” не поема подобни ангажименти към него.
5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да напусне страната в деня преди датата на изтичане на визата или в крайната дата на програмата, ако е индивидуален турист, или заедно с отпътуването на групата, ако е групово пътуване.
5.7. При нарушение на нормативни разпоредби (митнически, паспортни, визови и др.), всички произтичащи от това последици са за сметка на виновното лице.
5.8. Туроператорът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
6.1. Цени
6.1.1. Цените на организираните пътувания са пакетни и са на турист, настанен в двойна стая. Доплащането за единична стая е на човек за всичките нощувки по съответната програма; намаленията са за 3-то легло в двойна стая, а също и за деца до определена възраст. Цените включват всички изрично описани в програмата конкретни услуги. Те не включват по време (или извън) храненията, ако има такива, консумация на напитки, бакшиши, входни такси, (ако обратното не е указано изрично), както и личните разходи.
6.1.2. Настаняването по принцип е в двойна стая. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сам Туроператорът търси възможности да го комбинира с друг, втори клиент. Но ако това е невъзможно, то клиентът трябва да доплати за единична стая, което може да му бъде поискано и в самия ден на отпътуване.
6.1.3. Продължителност на пътуването е калкулирано от часа и мястото на отпътуването до часа и мястото на връщането. Често пъти първият и последният ден на услугата да преминат само в пътуване. В тези случаи нашите цени са калкулирани върху броя на нощувките, а не върху броя на дните.
6.2. Хотелско настаняване
6.2.1. Категоризацията на средствата за подслон – хотели, мотели, къмпинги, частни квартири, се извършва от съответните упълномощени органи в съответната страна по норми и стандарти, различни от българските. Хотелите, разположени в централните части на европейските градове могат да имат високи цени, без да предоставят особено големи удобства: стаи със скромни размери и не добър изглед и др.п.
6.2.2. Единичните стаи макар че се заплащат по по-високи цени от двойните, често пъти предоставят по-лоши условия от тях – по-лошо разположение, по-скромни по размер, ограничени на брой.
6.2.3. Тройни стаи: в хотелите почти навсякъде по света няма истински тройни стаи. Това в действителност са двойни стаи с допълнително 3-то легло (може да бъде и сгъваемо), което прави стаята по-малка по размери и създава известни неудобства. При ползване на тройна стая, намаление се прави само за 3-тото легло.
6.2.4. Двойна стая – в много от хотелите леглото е едно – двойно (спалня), често пъти с обща завивка.
6.3. Ресторанти (хранене)
6.3.1 ВВ – означава нощувка със закуска;
6.3.2. НВ или полупансион означава нощувка, закуска и вечеря (или обяд);
6.3.3. FB или пълен пансион означава нощувка, закуска, обяд и вечеря.
6.3.4. Храненето при организирани пътувания е по меню, еднакво за всички участници, ако не е указано в програмата “хранене на блок-маса”. Поднасяната храна е специфична за посещаваната страна и тя се съобразява, в рамките на възможното, с националните вкусове и изисквания.
6.4. Транспорт
6.4.1. Автобусните пътувания се осъществяват с наети от “Комфорт-Травел” лицензирани от Министерството на транспорта автобуси, имащи право на задгранични пътувания. Категорията на автобусите е 2, 3, 4 и 5 звезди и от нея също зависи крайната пакетна цена на пътуването.
6.4.2. Туроператорът не носи отговорност и не дължи обезщетения, когато поради затруднен трафик, натрупване на много автобуси на гранични пропусквателни пунктове и други обстоятелства, независещи от него, е възпрепятстван, поради загуба на време, да изпълни изцяло предварително уточнената по дни и часове програма. В тези случаи той прави възможните размествания в програмата, за да не ощети своите клиенти и те в максимална степен да получат предварително заявените от тях услуги.
6.4.3. При самолетните пътувания цялата отговорност за промяна на полети, разписания, закъснения, изпускане на връзка и др.п. се поема изцяло от съответната авиокомпания, съгласно Варшавската конвенция. Поради наложени промени в самолетните полети може да има случаи, когато програмата може да бъде съкратена и да не бъде изпълнена изцяло. В подобни случаи “Комфорт-Травел” ЕООД не носи никаква отговорност и не дължи никакви парични и други обезщетения на своите клиенти.

7. СПОРОВЕ
7.1. Всички спорни въпроси във връзка с настоящия Договор, по които двете страни не постигат съгласие, се решават в съответствие със законодателството на Република България.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от странтите.
Избраната конкретна програма, след подписването на договора, става неразделна част от него.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

 

ИЗБЕРИ ОФЕРТА

*****